PVC Sch 80 Adapters835-005
1/2" Schedule 80 PVC female adapter. slip x fipt 835-005

835005$1.04
835-007
3/4" Schedule 80 PVC female adapter. slip x fipt 835-007

835007$1.54
835-010
1" Schedule 80 PVC female adapter. slip x fipt 835-010

835010$2.26
835-012
1-1/4" Schedule 80 PVC female adapter. slip x fipt 835-012

835012$3.67
835-015
1-1/2" Schedule 80 PVC female adapter. slip x fipt 835-015

835015$4.50
835-020
2" Schedule 80 PVC female adapter. slip x fipt 835-020

835020$7.84
835-025
2-1/2" Schedule 80 PVC female adapter. slip x fipt 835-025

835025$12.38
835-030
3" Schedule 80 PVC female adapter. slip x fipt 835-030

835030$13.94
835-040835-040
4" Schedule 80 PVC Female Adapter. slip x Fipt 835-040

835040$23.96
836-005836-005
1/2" Schedule 80 PVC Male Adapter. slip x Mipt 836-005

836005$1.29
836-007836-007
3/4" Schedule 80 PVC Male Adapter. slip x Mipt 836-007

836007$1.42
836-010836-010
1" Schedule 80 PVC Male Adapter. slip x Mipt 836-010

836010$2.45
836-012836-012
1-1/4" Schedule 80 PVC Male Adapter. slip x Mipt 836-012

836012$2.88
836-015836-015
1-1/2" Schedule 80 PVC Male Adapter. slip x Mipt 836-015

836015$4.14
836-020836-020
2" Schedule 80 PVC Male Adapter. slip x Mipt 836-020

836020$5.98
836-025836-025
2-1/2" Schedule 80 PVC Male Adapter. slip x Mipt 836-025

836025$6.80
836-030836-030
3" Schedule 80 PVC Male Adapter. slip x Mipt 836-030

836030$7.55
836-040836-040
4" Schedule 80 PVC Male Adapter. slip x Mipt 836-040

836040$13.43
836-102836-102
3/4" x 1" Schedule 80 PVC Reducing Male Adapter. Mipt x Slip 836-102

836102$3.09